توسط مدیر

ترمز های موتورسیکلت

ناموسا میدونستین دیسک موتورسیکلتتون ۵۰ هزار کیلومتر عمر میکنه ؟! دیسک موتور سیکلت ...
توسط مدیر

آموزش ترمزگیری روی زمین خیس

یکی از اصول مهم رانندگی صحیح باموتورسیکلت، نحوه ترمزگیری است. تقریباً اکثر موتورسیکلت‌‌های ...